top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverPeppers & Co

Via nudging naar het gewenste gedrag

Mensen veranderen hun gedrag niet omdat ze er op gewezen worden. Vele bewustmakingscampagnes ten spijt, blijkt telkens weer dat gedrag veranderen heel lastig is. We hebben nood aan technieken om gedrag effectief te veranderen. Experten zijn het al langer eens over bovenstaande. Nudging is veel efficienter! Nudge...what? Nudging is via subtiele aanwijzingen naar een gewenst gedrag sturen. Denk aan de net iets kleinere borden in een 'all-you-can-eat' restaurant. Of het plaatsen van geschilderde voetstappen naar de prullenbak op het plein. Een andere klassieker is de populariteit van de trap tegenover de lift benadrukken door met stickers de trap aantrekkelijk te maken.

Met nudging ga je op een onbewuste manier gedrag bewust gaan beïnvloeden. Mensen beseffen heel goed welke keuze ze maakten, maar ze beseffen minder goed hoe ze ertoe kwamen. Je schuift in feite positieve keuzes naar voor, die leiden naar het gewenste gedrag. Heel interessant voor talrijke organisaties, van overheden tot en met commerciële bedrijven. In dat laatste geval spreken we van 'behavioral economics'. What's in a name? Zelf aan de slag met deze techniek? Start met het verzamelen van inzichten in je doelgroep en hun gedrag. Pas daarna kan je efficiënte 'nudges' uitwerken. Hulp nodig? Contacteer ons vrijblijvend!

Comments


bottom of page